izledik,

ilham aldık,

deneyimledik,

ışığımızla yanınızdayız.