ne yaparız

Bilgi ve tecrübemizle, mimari tasarım ile elektriksel tasarım arasındaki koordinasyonu çok güç süreçleri ele alıp;, mimari konsepti referans alarak, tasarlanmış ışığı ve mekana değer katan özgün çözümleri oluşturuyoruz. Bu süreçteki hedefimiz, kullanıcıların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanırken, yatırımcıya aydınlatma konusunda kârlı ve sürdürülebilir çözümler üretmektir.

Çalışmalarımızı, uluslararası PLDA etik kurallarına ve EN/IES gibi güncel uluslararası ve yerel standartlara bağlı kalarak  sürdürüyoruz.

Bağımsız mimari aydınlatma tasarımı yaklaşımımızdan asla taviz vermeden, herhangi bir ticari ürün ya da marka ile organik bağ kurmaksızın, sadece yatırımcılarımızın faydası için çalışan ve üstlenmiş olduğumuz aydınlatma projesini; enerji etkin kullanım, bakım ve işletim kolaylığı, aydınlık düzeyi gereksinim etütleri ve finansal duruma uygun ürün seçimi gibi kriterlere göre oluşturuyoruz.

Profesyonel kimliğimiz ve farklı disiplinlerden oluşan ekibimiz ile ihtiyaca göre birbirine entegre olabilen, aşağıdaki farklı dallarda hizmet veriyoruz:

- Mimari Aydınlatma Tasarımı

- Aydınlatma Danışmanlığı
-
Yeşil Bina Danışmanlığı
-
Ürün Tasarımı
- Etkinlikler